แนะนำการใช้งาน

วิธีการลงทะเบียน
วิธีการเข้าสู่ระบบ
วิธีการสั่งซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

วิธีแจ้งรหัสพัสดุสินค้า
วิธีเติมเงินเข้าสู่ระบบ
วิธีแจ้งส่งของในระบบ
วิธีฝากจ่ายเถาเป่า 1688
วิธีโอนเงินไปจีน / เติมเงิน Alipay / Wechat
วิธีขอคืนเงินฝาก Taobao / 1688
วิธีเช็คสมุดบัญชี
วิธีแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล