แนะนำการใช้งาน

วิธีการลงทะเบียน
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
วิธีการเข้าสู่ระบบ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
วิธีการสั่งซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

วิธีแจ้งรหัสพัสดุสินค้า
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
วิธีเติมเงินเข้าสู่ระบบ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
วิธีแจ้งส่งของในระบบ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
วิธีฝากจ่ายเถาเป่า 1688
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
วิธีโอนเงินไปจีน / เติมเงิน Alipay / Wechat
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
วิธีขอคืนเงินฝาก Taobao / 1688
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
วิธีเช็คสมุดบัญชี
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
วิธีแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2