บริการของเรา

นำเข้าสินค้า(ทางรถ/เรือ)

เรทนำเข้าสินค้า

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

40

7,000

30

5,000

มอก. B

55

8,500

45

7,000

พิเศษ C

80

10,000

65

9,500

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

38

6,800

28

4,800

มอก. B

50

8,000

40

6,500

พิเศษ C

75

9,800

60

9,000

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

35

6,500

25

4,500

มอก. B

45

7,500

35

6,000

พิเศษ C

70

9,500

55

8,500

* น้ำหนักเกิน 3000kg หรือขนาดเกิน 15 คิว/ครั้ง ได้ราคา SVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

30

6,000

20

4,000

มอก. B

40

7,000

30

5,500

พิเศษ C

50

9,000

40

8,000

เรทนำเข้าสินค้า

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

40

7,000

30

5,000

มอก. B

55

8,500

45

7,000

พิเศษ C

80

10,000

65

9,500

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

38

6,800

28

4,800

มอก. B

50

8,000

40

6,500

พิเศษ C

75

9,800

60

9,000

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

35

6,500

25

4,500

มอก. B

45

7,500

35

6,000

พิเศษ C

70

9,500

55

8,500

* น้ำหนักเกิน 3000kg หรือขนาดเกิน 15 คิว/ครั้ง ได้ราคา SVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

30

6,000

20

4,000

มอก. B

40

7,000

30

5,500

พิเศษ C

50

9,000

40

8,000

การคำนวณค่าขนส่ง

เงื่อนไขของบริการ

 1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้า ติดต่อประสานงานด้วยตนเอง แล้วใช้บริการขนส่งสินค้า(ทางรถ/เรือ) กับ MY MY CARGO เท่านั้น สินค้าจัดส่งทางรถกรุณาระบุ (EK) และ ทางเรือกรุณาระบุ (SEA) ไว้ด้านหลังรหัสสมาชิก กรณีทางร้านค้าไม่ได้ระบุช่องทางการขนส่งมา ทางบริษัทฯ จะเลือกเป็นการจัดส่งทางรถ (EK) ให้กับลูกค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการจัดส่งสินค้า
 2. การนำเข้าสินค้าทางรถ ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 วัน และการนำเข้าสินค้าทางเรือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 12-15 วัน โดยเวลาดังกล่าวจะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน พร้อมทั้งปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจจะเร็ว หรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง ***ระยะเวลาการนำเข้าสินค้าประเภท C ไม่แน่นอน ไม่สามารถกำหนดเวลาให้ตรงตามเวลาดังกล่าวได้***
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ วันหยุดยาว สงคราม การจลาจล ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่บริษัทฯ จะทำการติดตามพร้อมจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 4. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย เมื่อสินค้าถึงไทย ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ดังนี้
 •   ลูกค้าสามารถมา “รับสินค้าเอง” ได้ที่โกดัง (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 •   ให้บริษัทจัดส่งโดยตรงถึงบ้านลูกค้า (เฉพาะภายในเขตกรุงเทพมหานคร) 
 •   ใช้ขนส่งเอกชน ต่างๆ รวมถึงไปรษณีย์ ในการจัดส่งไปยังบ้านลูกค้า
ในกรณีใช้ขนส่งจัดส่งไปยังบ้านลูกค้า (ขนส่งเอกชน/ไปรษณีย์) จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้ :  ทุกครั้งที่เราออกไปส่งของให้ลูกค้า ตามขนส่งเอกชน/ไปรษณีย์ เราจะคิดค่าออกไปส่งของ 50 บาท/ครั้ง (สินค้ามากน้อยคิดเท่ากันหมด) ส่วนค่าขนส่งเอกชน/ไปรษณีย์ จะคิดตามจริง(อ้างอิงด้วยใบเสร็จจัดส่ง) และลูกค้าต้องเป็นคนชำระค่าใช้จ่ายเองโดยหักจากในระบบ
สั่งซื้อสินค้า-นำเข้า (พรีออเดอร์)

บริการสั่งซื้อสินค้า + นำเข้า สินค้าจากเว็บออนไลน์ ร้านค้า หรือโรงงาน ในจีน
www.taobao.com / www.tmall.com / www.1688.com

ฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับบริการสั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. เมื่อลูกค้ายื่นออเดอร์สินค้าเข้าระบบ จะมีพนักงานทำการตรวจสอบออเดอร์ให้ลูกค้าภายใน 24 ชม. แต่ไม่เกิน 48 ชม.นับจากวันที่ยื่นส่งออเดอร์เข้าระบบ
 2. เมื่อลูกค้าแจ้งชำระเงินค่าสินค้าแล้ว พนักงานจะทำการสั่งซื้อสินค้าให้ท่านภายใน 12 ชม.แต่ไม่เกิน 24 ชม.นับจากวันที่ลูกค้าชำระเงิน
 3. MY MY CARGO เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้า ระหว่างผู้ซื้อ (ในประเทศไทย) กับ ผู้ขาย (ในประเทศจีน)  เท่านั้น เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใด ทาง MY MY CARGO ไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่งในจีน เกิดความเสียหายจากร้านค้า เช่น ร้านค้าส่งสินค้าผิดประเภท หรือผิดรูปแบบ สินค้าส่งไม่ตรงตามจำนวน หรือความผิดพลาดใดๆ จากร้านค้า ทางเราจะเป็นเพียงตัวกลางคอยให้บริการ ประสานงาน ติดตามสินค้าให้อย่างเต็มที่เท่านั้น
 4. ฟรีค่าบริการ เฉพาะออเดอร์สินค้าที่ลูกค้ายื่นสั่งเข้าผ่านระบบเท่านั้น
 5. ฟรีค่าบริการ เมื่อลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากร้านค้า

เรทสั่งซื้อและนำเข้าสินค้า (พรีออเดอร์)

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

42

7,200

35

5,500

มอก. B

60

9,000

50

7,500

พิเศษ C

85

10,500

70

10,000

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

40

7,000

30

5,000

มอก. B

55

8,500

45

7,000

พิเศษ C

80

10,000

65

9,500

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

38

6,800

28

4,800

มอก. B

50

8,000

40

6,500

พิเศษ C

75

9,800

60

9,000

* น้ำหนักเกิน 3000kg หรือขนาดเกิน 15 คิว/ครั้ง ได้ราคา SVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

35

6,500

25

4,500

มอก. B

45

7,500

35

6,000

พิเศษ C

60

9,500

50

8,500

เรทสั่งซื้อและนำเข้าสินค้า
(พรีออเดอร์)

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

42

7,200

35

5,500

มอก. B

60

9,000

50

7,500

พิเศษ C

85

10,500

70

10,000

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

40

7,000

30

5,000

มอก. B

55

8,500

45

7,000

พิเศษ C

80

10,000

65

9,500

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

38

6,800

28

4,800

มอก. B

50

8,000

40

6,500

พิเศษ C

75

9,800

60

9,000

* น้ำหนักเกิน 3000kg หรือขนาดเกิน 15 คิว/ครั้ง ได้ราคา SVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

35

6,500

25

4,500

มอก. B

45

7,500

35

6,000

พิเศษ C

60

9,500

50

8,500

การคำนวณค่าขนส่ง

เงื่อนไขของบริการ

 1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสั่งซื้อสินค้า + นำเข้า(พรีออเดอร์) ( ทางรถ/เรือ) กับ MY MY CARGO เท่านั้น
 2. การนำเข้าสินค้าทางรถ ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 วัน และการนำเข้าสินค้าทางเรือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 12-15 วัน โดยเวลาดังกล่าวจะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน พร้อมทั้งปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจจะเร็ว หรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ วันหยุดยาว สงคราม การจลาจล ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่บริษัทฯ จะทำการติดตามพร้อมจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 4. สินค้าจัดส่งทางรถกรุณาระบุ (EK) และ ทางเรือกรุณาระบุ (SEA) ไว้ด้านหลังรหัสสมาชิก กรณีทางร้านค้าไม่ได้ระบุช่องทางการขนส่งมา ทางบริษัทฯ จะเลือกเป็นการจัดส่งทางรถ (EK) ให้กับลูกค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการจัดส่งสินค้า
 5. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย เมื่อสินค้าถึงไทย ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ดังนี้

  •   ลูกค้าสามารถมา “รับสินค้าเอง” ได้ที่โกดัง (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
  •   ให้บริษัทจัดส่งโดยตรงถึงบ้านลูกค้า (เฉพาะภายในเขตกรุงเทพมหานคร) 
  •   ใช้ขนส่งเอกชน ต่างๆ รวมถึงไปรษณีย์ ในการจัดส่งไปยังบ้านลูกค้า

     ในกรณีใช้ขนส่งจัดส่งไปยังบ้านลูกค้า (ขนส่งเอกชน/ไปรษณีย์) จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้ :  ทุกครั้งที่เราออกไปส่งของให้ลูกค้า ตามขนส่งเอกชน/ไปรษณีย์ เราจะคิดค่าออกไปส่งของ 50 บาท/ครั้ง (สินค้ามากน้อยคิดเท่ากันหมด) ส่วนค่าขนส่งเอกชน/ไปรษณีย์ จะคิดตามจริง(อ้างอิงด้วยใบเสร็จจัดส่ง) และลูกค้าต้องเป็นคนชำระค่าใช้จ่ายเองโดยหักจากในระบบ

*MY MY CARGO เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้า ระหว่างผู้ซื้อ(ในประเทศไทย) กับ ผู้ขาย(ในประเทศจีน) เท่านั้น
เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใด ทาง MY MY CARGO ไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่งในจีน ความเสียหายจากร้านค้า ร้านค้าส่งสินค้าผิดประเภทหรือผิดรูปแบบ สินค้าส่งไม่ตรงตามจำนวน
หรือความผิดพลาดใดๆจากร้านค้า ทางเราจะเป็นเพียงตัวกลางผู้ประสานงานติดตามให้อย่างเต็มที่เท่านั้น*

ฝากจ่ายเถาเป่า/1688

ฝากจ่ายเถาเป่า/1688 : เป็นบริการรับฝากกดจ่ายเงินค่าสินค้าที่ลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าด้วย ID ของตนเองกับเว็บ TAOBAO / TMALL / 1688 แต่ประสบปัญหา
ไม่สามารถกดชำระเงินได้  โดยลูกค้าแค่กดส่งรายการที่พร้อม(รอ)ชำระเงินแล้วมายังระบบของเรา ส่งต่อให้เราทำหน้าที่กดชำระเงินให้

ปลอดภัย – ทันใจ – จ่ายเงินรวดเร็ว ภายใน 1 – 2 ชม.

โอนเงินไปจีน , เติมเงิน Alipay/Wechat

โอนเงินไปจีน เติมเงิน Alipay/Wechat : สำหรับลูกค้าติดต่อโรงงาน หรือร้านค้าที่จีนด้วยตนเอง แต่ประสบปัญหา
ไม่สามารถกดชำระเงินได้ บริการรวดเร็วทันใจ เงินเข้าปลายทางที่จีน 1-2 ชม.

ค่าบริการฟรี-ไม่มีขั้นต่ำ-ไม่จำกัดยอดโอน

บริการล่ามซื้อของ ติดต่อ ประสานงาน

มีบริการล่ามดำเนินงาน ต่อรองราคาให้ลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ไม่รู้ภาษาจีน และต้องการให้เราช่วยติดตามสินค้าในจีนให้ลูกค้า 

สะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ

ค่าบริการจ้างล่ามเดือนละ 1000 – 3000 บาท(ตามจำนวนออเดอร์ของลูกค้า)

หากลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยไม่เป็นภาษาจีน อ่านไม่ออก แปลไม่ได้ ทางบริษัทเราจะมีบริการล่ามส่วนตัว
ให้กับลูกค้า  และทางเราจะคิดค่าบริการจ้างล่าม เป็นแบบรายเดือนเพิ่มเติมจากการช่วยเหลือทั่วไป

ล่าม : เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ให้บริการทางด้านการสื่อสารระหว่างร้านค้ากับคุณลูกค้าเท่านั้น ล่ามจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบแทนร้านค้าทุกกรณี หากคุณลูกค้าไม่พึงพอใจในบริการของร้านค้านั้นๆ 

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ 8:30 น.-17:30 น. หากสอบถามหลังจากเวลาทำการ ให้เป็นดุลพินิจของล่าม ว่าจะให้บริการคุณลูกค้านอกเวลาทำการได้หรือไม่

ขอบเขตการทำงานของล่าม

 1. ลูกค้าสามารถให้ล่ามต่อรองราคาค่าสินค้ากับร้านค้าได้
 2. ลูกค้าสามารถให้ล่ามสอบถาม หรือติดตามการส่งสินค้า ของร้านค้าให้กับคุณลูกค้าได้
 3. ลูกค้าสามารถให้ล่ามติดตามทวงเงินจากร้านค้า กรณีที่คุณลูกค้าไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าแต่ไม่ครบได้ (แต่ไม่รับประกันว่าจะได้เงินคืนครบทุกร้าน/ครบทุกบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับร้านค้าแต่ละร้านที่ทำการสั่งซื้อ)
 4. คุณลูกค้าสามารถ ให้ล่ามช่วยสอบถามร้านค้าให้ได้ ในกรณีที่คุณลูกค้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

สัญญาจ้างล่ามเป็นสัญญาเดือนต่อเดือน ไม่มีการผูกมัด หากเดือนไหนไม่ต้องการใช้บริการจากล่าม คุณลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าในการยกเลิกใช้บริการ

บริการอื่นๆเพิ่มเติม

1.อัตราค่าบริการการตีลังไม้และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่คาร์โก้ประเทศจีน : การตีลังไม้เหมาะกับสินค้าที่แตกหักหรือชำรุดเป็นรอย จากการวางซ้อนกันของสินค้าระหว่างการขนส่งได้ง่าย  สามารถใช้บริการตีลังในระบบด้วยการเเจ้งความต้องการนี้ในหัวข้อ แจ้งรหัสพัสดุสินค้า”หรือสามารถเขียนบนพัสดุสินค้าว่า 打木架(ตีลัง)

เรทตีลัง
ขนาด(m3) ราคา/ชิ้น
0  –  0.01 100
0.0011 – 0.02 150
0.021  –  0.035 200
0.036  –  0.05 250
0.051  –  0.1 300
0.11  –  0.135 350
0.136  –  0.15 400
0.151  –  0.2 450
> 0.2 450 ขึ้นไป
หมายเหตุ ถ้าขนาดลังไม้มากกว่า 0.2 CBM ค่าตีลัง = ขนาด x1,000+200 ตามตัวอย่างนี้ ลังไม้ขนาดคือ 0.3 m3 ค่าตีลัง = 0.3×1,000+200 = 500

2.อัตราค่าบริการการเพิ่มกล่อง : เหมาะกับสินค้าที่กล่องไม่แข็งแรงหรือต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้กล่องสินค้า ป้องกันไม่ให้สินค้าเป็นรอย จากการวางซ้อนกันของสินค้าระหว่างการขนส่งได้ง่าย สามารถใช้บริการเพิ่มกล่องในระบบด้วยการเเจ้งความต้องการนี้ในหัวข้อ แจ้งรหัสพัสดุสินค้า”  หรือสามารถเขียนบนพัสดุสินค้าว่า  加盒子(เพิ่มกล่อง)

ราคาเพิ่มกล่อง
เพิ่มกล่อง ราคา/ชิ้น
รองเท้า 1 คู่ 80

3.อัตราค่าบริการ QC สินค้า : หากต้องการQCสินค้าในโกดังจีน สามารถใช้บริการQCในระบบด้วยการเเจ้งรายการ“แจ้งรหัสพัสดุสินค้า” หรือสามารถเขียนบนพัสดุสินค้าว่า 检查 QC

ค่า QC ตามาตรฐาน
จำนวน ขอบเขตการ QC ราคา/ชิ้น
รองเท้า 1 คูู่/กระเป๋า 1 ใบ รูปแบบ / สี / ขนาด และช่วยถ่ายรูปสินค้า 50
2 - 9

รูปแบบ / สี / ขนาด และช่วยถ่ายรูปสินค้าแบบรวมๆ

80
10 - 29 7
30 - 49 6
50 - 79 5
80 - 99 4
100 ชิ้นขึ้นไป 3
หมายเหตุ ค่า QC พื้นฐานถ้าลูกค้าต้องการ QC พวกอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้

4.ค่าบริการคัดแยกสินค้า : แจ้งให้ทราบ สินค้าหลายประเภทไม่สามารถรวมส่งในแทรคสินค้าเดียวกันได้ กรณีร้านรวมส่งมา ทางโกดังจีนจำเป็นต้อง คัดแยกสินค้าเป็นประเภท A B C ก่อนจัดส่งมายังโกดังไทย

ค่าคัดแยกสินค้า
ค่าคัดแยกสินค้า 1 แพ็คเกจออกเป็นหลายแพ็คเกจ แพ็คเกจละ 50 บาท
หมายเหตุ ถ้าในกรณีแบบสินค้าหลายประเภทที่ส่งมาในแทรคกิ้งเดียวกัน และลูกค้าแพ็คสินค้าปิดย่อยด้านในมาดี เราจะทำการคัดแยกสินค้าให้ฟรี

ไม่ว่าคุณ!! จะนำเข้าสินค้ามากน้อยแค่ไหน และขนาดธุรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่
MY MY CARGO พร้อมร่วมเดินทางไปกับคุณ บริการลูกค้าในราคาที่จริงใจ มาตรฐานเดียวกัน