Previous
Next

อัตราแลกเปลี่ยน

พรีออเดอร์

5.35

บาท/หยวน

เติมเงิน alipay/wechat

5.30

บาท/หยวน

ฝากจ่าย

5.30

บาท/หยวน

*ข้อมูล ณ วันที่

29/09/2021

อัตราแลกเปลี่ยน

พรีออเดอร์

5.35

บาท/หยวน

เติมเงิน alipay/wechat

5.30

บาท/หยวน

ฝากจ่าย

5.30

บาท/หยวน

*ข้อมูล ณ วันที่

29/09/2021

วีดีโอแนะนำการใช้งาน

บริการของเรา

นำเข้าสินค้า
(ทางรถ/เรือ)

สั่งซื้อสินค้าพร้อมนำเข้า
(พรีออเดอร์)

ฝากจ่าย Taobao/1688

โอนเงินไปจีน

เติมเงิน
Alipay/Wechat

บริการล่ามซื้อของ
ติดต่อ ประสานงาน

อัตราค่าขนส่ง

เรทนำเข้าสินค้า

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

48

7,800

35

5,500

มอก. B

60

9,000

55

8,000

พิเศษ C

130

15,000

110

12,000

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

45

7,500

30

5,000

มอก. B

55

8,500

50

7,500

พิเศษ C

125

14,500

105

11,000

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

40

7,000

28

4,500

มอก. B

50

8,000

45

7,000

พิเศษ C

120

14,000

100

10,000

เรทนำเข้าสินค้า

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท ทางรถ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 48 7800
มอก. B 60 9000
พิเศษ C 130 15000
ประเภท ทางเรือ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 35 5500
มอก. B 55 8000
พิเศษ C 110 12000

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท ทางรถ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 45 7500
มอก. B 55 8500
พิเศษ C 125 14500
ประเภท ทางเรือ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 30 5000
มอก. B 50 7500
พิเศษ C 105 11000

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท ทางรถ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 40 7000
มอก. B 50 8000
พิเศษ C 120 14000
ประเภท ทางเรือ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 28 4500
มอก. B 45 7000
พิเศษ C 100 10000

เรทสั่งซื้อและนำเข้าสินค้า (พรีออเดอร์)

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

50

8,000

40

6,000

มอก. B

65

10,000

60

9,000

พิเศษ C

135

16,000

115

13,000

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

48

7,800

35

5,500

มอก. B

60

9,000

55

8,000

พิเศษ C

130

15,000

110

12,000

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

45

7,500

30

5,000

มอก. B

55

8,500

50

7,500

พิเศษ C

125

14,500

105

11,000

เรทสั่งซื้อและนำเข้าสินค้า
(พรีออเดอร์)

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท ทางรถ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 50 8000
มอก. B 65 10000
พิเศษ C 135 16000
ประเภท ทางเรือ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 40 6000
มอก. B 60 9000
พิเศษ C 115 13000

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท ทางรถ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 48 7800
มอก. B 60 9000
พิเศษ C 130 15000
ประเภท ทางเรือ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 35 5500
มอก. B 55 8000
พิเศษ C 110 12000

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท ทางรถ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 45 7500
มอก. B 55 8500
พิเศษ C 125 14500
ประเภท ทางเรือ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 30 5000
มอก. B 50 7500
พิเศษ C 105 11000

คำนวณค่าขนส่งเบื้องต้น

หากน้ำหนักตามปริมาตร > น้ำหนักพัสดุของท่าน ระบบจะคิดตามปริมาตร 

หากน้ำหนักตามปริมาตร < น้ำหนักพัสดุของท่าน ระบบจะคิดตามน้ำหนัก

ทำไมคุณต้องใช้บริการจากเรา

เพียงคุณแจ้งความต้องการ เราพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ ยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน รอรับสินค้าถึงมือท่านอย่างมืออาชีพ