Previous slide
Next slide

วิธีนำเข้า 3 ขั้นตอน

*ข้อมูล ณ วันที่

17/05/2024

อัตราแลกเปลี่ยน

พรีออเดอร์

5.45

บาท/หยวน

เติมเงิน alipay/wechat

5.4

บาท/หยวน

ฝากจ่าย

5.4

บาท/หยวน

*ข้อมูล ณ วันที่

17/05/2024

วิธีนำเข้า 3 ขั้นตอน

*ข้อมูล ณ วันที่

17/05/2024

วีดีโอแนะนำการใช้งาน

บริการของเรา

นำเข้าสินค้า
(ทางรถ/เรือ)

สั่งซื้อสินค้าพร้อมนำเข้า
(พรีออเดอร์)

ฝากจ่าย Taobao/1688

โอนเงินไปจีน

เติมเงิน
Alipay/Wechat

บริการล่ามซื้อของ
ติดต่อ ประสานงาน

อัตราค่าขนส่ง

เรทนำเข้าสินค้า

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

40

7,000

30

5,000

มอก. B

55

8,500

45

7,000

พิเศษ C

80

10,000

65

9,500

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

38

6,800

28

4,800

มอก. B

50

8,000

40

6,500

พิเศษ C

75

9,800

60

9,000

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

35

6,500

25

4,500

มอก. B

45

7,500

35

6,000

พิเศษ C

70

9,500

55

8,500

* น้ำหนักเกิน 3000kg หรือขนาดเกิน 15 คิว/ครั้ง ได้ราคา SVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

30

6,000

20

4,000

มอก. B

40

7,000

30

5,500

พิเศษ C

50

9,000

40

8,000

เรทนำเข้าสินค้า

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

40

7,000

30

5,000

มอก. B

55

8,500

45

7,000

พิเศษ C

80

10,000

65

9,500

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

38

6,800

28

4,800

มอก. B

50

8,000

40

6,500

พิเศษ C

75

9,800

60

9,000

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

35

6,500

25

4,500

มอก. B

45

7,500

35

6,000

พิเศษ C

70

9,500

55

8,500

* น้ำหนักเกิน 3000kg หรือขนาดเกิน 15 คิว/ครั้ง ได้ราคา SVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

30

6,000

20

4,000

มอก. B

40

7,000

30

5,500

พิเศษ C

50

9,000

40

8,000

เรทสั่งซื้อและนำเข้าสินค้า (พรีออเดอร์)

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

42

7,200

35

5,500

มอก. B

60

9,000

50

7,500

พิเศษ C

85

10,500

70

10,000

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

40

7,000

30

5,000

มอก. B

55

8,500

45

7,000

พิเศษ C

80

10,000

65

9,500

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

38

6,800

28

4,800

มอก. B

50

8,000

40

6,500

พิเศษ C

75

9,800

60

9,000

* น้ำหนักเกิน 3000kg หรือขนาดเกิน 15 คิว/ครั้ง ได้ราคา SVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

35

6,500

25

4,500

มอก. B

45

7,500

35

6,000

พิเศษ C

60

9,500

50

8,500

เรทสั่งซื้อและนำเข้าสินค้า
(พรีออเดอร์)

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

42

7,200

35

5,500

มอก. B

60

9,000

50

7,500

พิเศษ C

85

10,500

70

10,000

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

40

7,000

30

5,000

มอก. B

55

8,500

45

7,000

พิเศษ C

80

10,000

65

9,500

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

38

6,800

28

4,800

มอก. B

50

8,000

40

6,500

พิเศษ C

75

9,800

60

9,000

* น้ำหนักเกิน 3000kg หรือขนาดเกิน 15 คิว/ครั้ง ได้ราคา SVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

35

6,500

25

4,500

มอก. B

45

7,500

35

6,000

พิเศษ C

60

9,500

50

8,500

คำนวณค่าขนส่งเบื้องต้น

หากน้ำหนักตามปริมาตร > น้ำหนักพัสดุของท่าน ระบบจะคิดตามปริมาตร 

หากน้ำหนักตามปริมาตร < น้ำหนักพัสดุของท่าน ระบบจะคิดตามน้ำหนัก

ทำไมคุณต้องใช้บริการจากเรา

เพียงคุณแจ้งความต้องการ เราพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ ยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน รอรับสินค้าถึงมือท่านอย่างมืออาชีพ