Previous slide
Next slide

วิธีนำเข้า 3 ขั้นตอน

*ข้อมูล ณ วันที่

16/03/2024

อัตราแลกเปลี่ยน

พรีออเดอร์

5.45

บาท/หยวน

เติมเงิน alipay/wechat

5.4

บาท/หยวน

ฝากจ่าย

5.4

บาท/หยวน

*ข้อมูล ณ วันที่

16/03/2024

วิธีนำเข้า 3 ขั้นตอน

*ข้อมูล ณ วันที่

16/03/2024

วีดีโอแนะนำการใช้งาน

บริการของเรา

นำเข้าสินค้า
(ทางรถ/เรือ)

สั่งซื้อสินค้าพร้อมนำเข้า
(พรีออเดอร์)

ฝากจ่าย Taobao/1688

โอนเงินไปจีน

เติมเงิน
Alipay/Wechat

บริการล่ามซื้อของ
ติดต่อ ประสานงาน

อัตราค่าขนส่ง

เรทนำเข้าสินค้า

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

45

7,500

33

5,200

มอก. B

55

8,500

50

8,000

พิเศษ C

110

12,000

105

11,500

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

42

7,200

30

5,000

มอก. B

52

8,200

48

7,500

พิเศษ C

105

11,500

100

11,000

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

38

6,800

28

4,500

มอก. B

48

7,800

45

7,000

พิเศษ C

100

11,000

95

10,000

เรทนำเข้าสินค้า

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท ทางรถ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 45 7500
มอก. B 55 8500
พิเศษ C 110 12000
ประเภท ทางเรือ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 33 5200
มอก. B 50 8000
พิเศษ C 105 11500

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท ทางรถ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 42 7200
มอก. B 52 8200
พิเศษ C 105 11500
ประเภท ทางเรือ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 30 5000
มอก. B 48 7500
พิเศษ C 100 11000

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท ทางรถ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 38 6800
มอก. B 48 7800
พิเศษ C 100 11000
ประเภท ทางเรือ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 28 4500
มอก. B 45 7000
พิเศษ C 95 10000

เรทสั่งซื้อและนำเข้าสินค้า (พรีออเดอร์)

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

48

7,800

38

5,800

มอก. B

60

9,000

55

8,500

พิเศษ C

120

13,000

110

12,000

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

45

7,500

35

5,500

มอก. B

55

8,500

50

8,000

พิเศษ C

115

12,500

105

11,500

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท

ทางรถ (4-6 วัน)

ทางเรือ (12-15 วัน)

ราคา

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

คิดตามกิโล

คิดตามขนาด

ธรรมดา A

40

7,000

30

5,000

มอก. B

50

8,000

48

7,800

พิเศษ C

110

12,000

100

10,500

เรทสั่งซื้อและนำเข้าสินค้า
(พรีออเดอร์)

* ไม่มีขั้นต่ำทั้งค่าขนส่ง และน้ำหนักสินค้า

ประเภท ทางรถ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 48 7800
มอก. B 60 9000
พิเศษ C 120 13000
ประเภท ทางเรือ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 38 5800
มอก. B 55 8500
พิเศษ C 110 12000

* น้ำหนักเกิน 150kg หรือขนาดเกิน 1 คิว/ครั้ง ได้ราคา VIP

ประเภท ทางรถ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 45 7500
มอก. B 55 8500
พิเศษ C 115 12500
ประเภท ทางเรือ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 35 5500
มอก. B 50 8000
พิเศษ C 105 11500

* น้ำหนักเกิน 1000kg หรือขนาดเกิน 5 คิว/ครั้ง ได้ราคา VVIP

ประเภท ทางรถ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 40 7000
มอก. B 50 8000
พิเศษ C 110 12000
ประเภท ทางเรือ
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา A 30 5000
มอก. B 48 7800
พิเศษ C 100 10500

คำนวณค่าขนส่งเบื้องต้น

หากน้ำหนักตามปริมาตร > น้ำหนักพัสดุของท่าน ระบบจะคิดตามปริมาตร 

หากน้ำหนักตามปริมาตร < น้ำหนักพัสดุของท่าน ระบบจะคิดตามน้ำหนัก

ทำไมคุณต้องใช้บริการจากเรา

เพียงคุณแจ้งความต้องการ เราพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ ยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน รอรับสินค้าถึงมือท่านอย่างมืออาชีพ